Menu
Your Cart

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма „Боцини” ЕООД ( www.botsinibg.com ).
Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.
Основни раздели:

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма „Боцини” ЕООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Плевен , ул. Чаталджа 15 ет. 4 ап.22, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 203497303, с идентификационен номер по ДДС BG203497303, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „ www.botsinibg.com “.

§2. Определения

 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.botsinibg.com, собственост на „Боцини” ЕООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
 • Субект, който управлява Магазина – фирма „Боцини” ЕООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.botsinibg.com;
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на окачвания , напр. 4xfourart,  и техните подмарки;
 • Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 • Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
 • Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
 • Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
 • Онлайн плащане – бърз, директен интернат превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;
 • Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;


§3. Оферта

3.1. В botsinibg.com продаваме само нови окачвания и аксесоари. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.се извършва след предварително обявление)

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.
Гаранцията важи само при монтаж в оторизиран сервиз.
Гаранцията при амортисьори от комплектите на 4xfourart няма.

3.3. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и  информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от „Боцини” ЕООД към Получателите и потенциалните Клиенти непредставлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

3.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Цени на стоките

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „БОЦИНИ” ЕООД, са посочени в български лева (BGN)/ и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.


4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът плаща за закупената стока, както и разхода по доставката й. Доставката на окачване, масла , аксесоари се извършва с някои от изброените куриери / Спиди, ОК Експрес, Еконт и Транспрес/ само до адрес на клиента на територията на България.

§5. Поръчки

5.1. Магазинът на „Боцини” ЕООД приема поръчки по два начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www.botsinibg.com и чрез електронна поща (e-mail). 

5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина www.botsinibg.com може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.
Поръчката през Интернет страницата на Магазина www.botsinibg.com се състои от следните основни етапи:

 • избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
 • избор на начин на плащане;
 • попълване на формуляр за регистрация или покупка без регистрация
 • натискане на бутона „Изпрати“.
 • В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.botsinibg.com , изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,
Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.
В) предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.
По време на зимния сезон (повишен интерес към закупуване, периода от септември до края на годината) и летния сезон, сроковете за доставка до клиента могат да бъдат удължени. Въпреки това, по отношение на Клиента, времето за реализация на поръчка ще е в рамките на 15 работни дни, като крайният срок не-може да бъде по-дълъг от 30 дни.

5.1.2.Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: sales@botsinibg.com . Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден валиден № по ДДС издаден от съответната държава членка на ЕС (това касае единствено купуващите стоки юридически лица или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на фактурата). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.

5.2. След натискане на „Изпрати“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

5.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на окачвания от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимост от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.  Ако продуктът не може да бъде доставен в срок от 30 дни, Боцини ЕООД се задължава да информира Клиента за това, след което клиента може да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка. В случай, че клиента не потвърди по-дългия срок „Боцини” ЕООД, ще възстанови заплатените суми, ако има преведени такива.

5.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

5.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, и крайните срокове определени за тази форма на продажба.
5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

§6. Връщане на стоката

6.1. Право на отказ или замяна 
На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Окачванията не са монтирани и карани.
За да упражни правото си на отказ или замяна с друго окачване, Потребителят следва да уведоми Боцини ЕООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките и документите (  фактура + касов бон - ако има такъв) обратно на Боцини ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил  за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. Боцини ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на Боцини  ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
За тази цел изпратете попълнен приложеният формуляр , преди изтичане на периода от 14 дни след като сте получили стоката:

 • на електронна поща: sales@botsinibg.com;
 •  0888 78 888 61
 • гр. София Константин Иречек 29 

„Внимание!

Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни.”
За горното може да се информирате на сайта на Европейската комисия, с електронен адрес:
http://еuropa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_bg.htm
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

6.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
 В случай, че потребителят се откаже от договора в 14 дневен срок от датата на поръчката, "БОЦИНИ" ЕООД ще възстанови сумата, платена за окачването включително и разходите за доставка. Възстановяването на сумата се извършва само и единствено по банков път. Титулярът на банковата сметка трябва да бъде същият, поръчал окачването.
Боцини ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на стоката от потребителя на "БОЦИНИ" ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

6.3. Последствие от отказ
При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени.  Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние   ( окачванията и аксесоарите не трябва да са монтирани и карани), търговецът може да откаже да ги получи обратно, като в точи случай задържа платената цена и връща обратно стоката в срок от 3 работни дни.
При връщането се съставя констативен протокол, който удостоверява състоянието на върнатите стоки при получаването им от представител на "БОЦИНИ" ЕООД.

Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по-реда на ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

§7. Промени в поръчките.

7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: www.botsinibg.com или по телефона на номерата, посочени на Интернет страницата.

§8. Цена на доставката

8.1  Доставката на окачвания, аксесоари, масла се извършва само до адрес на клиента на територията на България от следните изброени куриерски фирми:
 Цената на доставката чрез куриер (с наложен платеж) е 4.99 лева с ДДС (Освен, ако не е посочена друга куриерска фирма от клиента, тогава куриерската услуга се смята допълнително и се начислява в крайната сума на поръчката)


§9. Начини на плащане

9.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

9.1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:

 • Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с номер на поръчката. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.Банкова сметка:

IBAN: BG51UNCR70001523484256
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД

 

 • Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез еPay или EasyPay. Това е най-сигурния и бърз начин на пазаруване в Интернет. Средствата постъпват по сметката на Магазина в момента на поръчката, което позволява стоката да бъде изпратена незабавно.9.1.2. Поръчката ще бъде анулирана в рамките на 5 работни дни, ако не постъпят суми по банка или чрез другите предвидени начини за плащане, в т. 9.1.1, като с превеждане на сумата Клиента дава съгласие за извършване на авансово плащане чл.53 от ЗЗП Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.


9.1.3. В момента на получаване на стоката:

 •  В случаите на някои малко популярни стоки или такива, доставяни по поръчка, www.botsinibg.com си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 50% от стойността на стоката. Напр.: При поръчка на окачване от склад на производителя, които не са налични в www.botsinibg.com , Магазинът ще предложи на Клиента същият да заплати 50% от цената в аванс, преди доставката на стоката.В тези случаи се прилагат чл 25 от ЗДДС и чл 54 от ППЗДДС за възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка ДДС


9.3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

9.4. Окачвания на кредит, чрез TBI Credit. или Unicredit finance consumer
Всеки клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, www.BOTSINIBG.com посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. "БОЦИНИ" ЕООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. "БОЦИНИ" ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като "БОЦИНИ" ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка и след като клиентът е подписал договор и сме получили потвърждение от кредитната институция, че с него всичко е наред. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни и започва да тече от момента, в който, „"БОЦИНИ" ЕООД получи уведомлението по предходното изречение..Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.
 
Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.  Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.§10. Доставка

10.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма за територията на Република България, Румъния и Гърция, както следва:
-за територията на Република България- Спиди, Еконт и други при желание и по наша възможност. 


10.2. Времето за доставка включва:
Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.  В  случай на плащане по банков път, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.
Времето за доставки с наложен платеж и при плащане еPay или EasyPay не зависи от начина на плащане.

10.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е от 1 до 2 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3-4 дена.

10.4. Куриерските фирми доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

10.5. 

10.6. Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,00 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,00-18,00 часа.

10.7. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

10.8. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

10.9. Моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

10.10. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща до клиента заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, фактурата не се нуждае от подпис или печат.

10.11. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

10.11. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

10.12. Поръчани Online, окачвания, аксесоари и автомобилни масла, и доставени чрез куриерска фирма "ЕКОНТ" ,  независимо дали доставката е до офис на куриера или до адрес, посочен от Клиента, ще се връщат на "„БОЦИНИ” ЕООД. след 48 часа, след като клиента е уведомен от "ЕКОНТ''  и не е получил своята поръчка.

§11. Гаранция и рекламация на продукта

11.1 „БОЦИНИ” ЕООД. не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката за купувачи-физически и юридически лица.  
Гаранцията за SUSPENSION KITS (Окачвания) важи само при монтаж в оторизиран сервиз.
11.2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:
контактната форма от интернет страницата;
електронна поща с адрес: sales@botsinibg.com .След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон за България +359 888 78 888 61
11.3. . Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка на стоката за купувачи-физически и юридически лица.  Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. 


11.4. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:
механична повреда (пробиване, прерязване, скъсване);
неправилна експлоатация;
неправилен монтаж;
лошо техническо състояние на превозното средство.
Гаранцията за SUSPENSION KITS (Окачвания) важи само при монтаж в оторизиран сервиз.

11.5. Рекламационните части се проверяват от специалист на завода производител, от конкретната марка, в офиса ни в гр. София - Константин Иречек.В случай, че в другграда различен от седалището на фирмата или адреса на офиса,рекламационната част, заедно с документите за покупка се изпращат до офица Константин иречек 29.Куриерските разходи по изпращанeто им за рекламация до центъра, се поемат от купувача на нашите продукти. Срокът за разглеждане на рекламацията за физически лица е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина, а за фирми - до 3 месеца. 

11.6. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на детайла.

§13. Защита на личните данни

 (изм. в сила от 25.05.2018 г.)БОЦИНИ ЕООД обработва личните данни на клиентите/потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни на „БОЦИНИ“ ЕООД“, публикувана на интернет страницата на дружеството.


13.1. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

13.2. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

13.3. С приемане на общите условия и с ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

13.4. Използване на бисквитки (Cookies)
На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.
При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

13.5. Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.
Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.
Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP - анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.
В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.
Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google.

§14. Политика по поверителност

(изм. в сила от 25.05.2018 г.) За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.botsinibg.com  (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма „БОЦИНИ” ЕООД със седалище: Република България, гр. Плевен ул. Чаталджа 15 ет.4 ап22 , регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 223497303, с идентификационен номер по ДДС BG223497303 и наричана по-нататък „Собственик“.Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“), съгласно Уведомление за поверително третирана на личните данни /декларация за поверителност/, публикувана на интернет страницата на дружеството.

За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.botsinibg.com  (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма БОЦИНИ” ЕООД със седалище: Република България, гр. Плевен ул. Чаталджа 15 ет.4 ап. 22 , регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 223497303, с идентификационен номер по ДДС BG223497303 и наричана по-нататък „Собственик“.
Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица.  Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.
Всички служители на „БОЦИНИ” ЕООД. се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.
„БОЦИНИ” ЕООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.
Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.
Регистрацията в www.botsinibg.com е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.
Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.
При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез Интернет страницата www.botsinibg.com
С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

§15. Заключителни разпоредби

15.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. Следва да се има предвид, че Магазинът продава единствено окачвания и аксесоари за автомобили, а моделите на колите са използвани единствено за визуализиране на стоката. „БОЦИНИ'' ЕООД не носи отговорност за снимки и описания, поместени при отделните продукти.

15.2. Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на „БОЦИНИ” ЕООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на „БОЦИНИ” ЕООД.

15.3. Фирма „БОЦИНИ” ЕООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

15.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.botsinibg.com и са валидни за неопределено време.

15.5. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

15.6. „БОЦИНИ” ЕООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

15.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

15.8. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между „БОЦИНИ” ЕООД. и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 1.04.2019г.